Výstava ateliérových prací

REZIDENCE DOLNÍ NÁMĚSTÍ OPAVA

Marek Kociolek

Anotace

Návrh využívá potenciálu projektu kolegů ze zimního semestru ‘’RINGSTRASSE’’ - odklon dopravy a eliminuje současný problém řešeného území - sociální kontrolu pomocí aktivního parteru v nových objektech. Novou zástavbou se zde vytváří rozšíření Dolního náměstí o prostor mezi zemským archivem a VOŠ. Původní prostor náměstí bude definován jako předprostor kostelu sv. Vojtěcha s možností pořádáním trhů. Nový prostor náměstí je koncipován jako propojení obou dříve zmíněných budov.

Za obsah této stránky zodpovídá: doc. Ing. arch. Boris Redčenkov