Výstava ateliérových prací

Areál fary Trhové Sviny

Eliška Rebanová

Anotace

Trhové Sviny jsou malebné městečko s bohatou historií. Areál fary je doposud významnou zkratkou, a proto jsem přidala další průchod ze severní části. Pro uzavření prostoru jsem navrhla novou přístavbu vedle fary, jenž bude sloužit pro místní spolek Trhováček. V barokní budově fary vznikne interaktivní muzeum hraček v návaznosti na dřívější výrobu dětských hraček KOH-I-NOOR. V budově bývalých stájích s klenbami se nachází obřadní síň. V severním objektu jsou veřejné záchody, otevřený prostor pro divadla, kavárna a coworking se zachováním staré kamenné zdi. Celý areál včetně brouzdaliště slouží pro strávení volného času všech věkových skupin obyvatelstva.

Za obsah této stránky zodpovídá: prof. Ing. arch. Ján Stempel