Závěrečné práce

Azylový dům pro matky s dětmi

Bc. Karolína Kripnerová

Architektura a urbanismus, Magisterská diplomová práce

Anotace

Předmětem diplomové práce je návrh azylového domu pro matky s dětmi jako viditelné a otevřené místo, které lidi na okraji společnosti vrací opět do jejího středu. Nabízí matkám řešení jejich krizové situace (krátkodobé i dlouhodobé ubytování, hlídání dětí, práce, poradenství) a zároveň dává většinové společnosti příležitost změnit svůj přístup k lidem bez domova.

Za obsah této stránky zodpovídá: Ing. arch. Kateřina Rottová, Ph.D.