Výstava ateliérových prací

KNIHOVNA SE ZÁKLADNÍ UMĚLECKOU ŠKOLOU A MEDIATÉKOU BUDĚJOVICKÉ NÁMĚSTÍ

Tereza Chybová

Anotace

Víceúčelový dům situovaný na Budějovickém náměstí propojuje funkci knihovny, mediatéky a také ZUŠ s denním stacionářem pro seniory. Nabízí tak vyžití pro všechny věkové kategorie. Centrem společenského dění se stávají schody v atriu, které navádí ke společenským aktivitám.

Za obsah této stránky zodpovídá: doc. Ing. arch. Petr Kordovský