Výstava ateliérových prací

Pavilon kapustňáků

Václav Holuša

Anotace

Kapustňák, nazýván také jako „mořská kráva“, je býložravý vodní živočich nemalých rozměrů, jehož hlavní náplní dne je pastva v mělkých vodách. Tento roztomilý tvor však v Česku stále není k vidění ­a projekt jejich pavilonu tak zkoumá i samotné možnosti chovu kapustňáků po stránce provozně-ekonomické, s ohledem na potřeby zvířat i tužby návštěvníků v českých poměrech. Součástí projektu je také střešní akvaponická farma na salát, využívající amoniak, který produkují samotní kapustňáci. Vyprodukovaný salát slouží pro krmení kapustňáků samotných, ale také pro další zvířata. V neposlední řadě je stavba výsledkem úvahy nad nutností „zoologického kýče“, který je pro obdobné objekty všeobecně přijímaný jako vhodný. Je tomu však skutečně tak? Je možné stavět v zoo svébytnou soudobou architekturu t

Za obsah této stránky zodpovídá: Ing. arch. Josef Mádr