Výstava ateliérových prací

Interier nemocničnej kaplnky

Lea Poráčová

Anotace

V zadaní sa zaoberám návrhom hlavného interiéru nemocničnej kaplnky, ktorá sa nachádza na začiatku nemocničného súboru ako jedná zo vstupných bodov v kompozícii, a ako samostatný stojací objekt. Ekumenická kaplnka je dvoj podlažná stavba so vstupom na 1NP a hlavným priestorom na 1PP, ktorý ma taktiež vstup zo spojky medzi hlavnou bodovou a garážami.

Za obsah této stránky zodpovídá: Ing. arch. Michal Juha