Výstava ateliérových prací

Vstupní objekt hradu Zvířetice

Bc. Jan Štěpánek

Anotace

Návrh vstupního objektu do hradu Zvířetice je umístěn ihned za vstupní bránou. V současnosti se zde nachází již nevyhovující kiosek.Objekt je jednopodlažní a v maximální míře respektující současný stav hradu. Obsahuje místnost pro kancelář a prodej lístků, skladový prostor a dvě nezávislé toalety. Na straně hlavní hradby na něj navazuje nové schodiště, které zpřístupní věž přes ochoz nad bránou. Díky tomu lze časově omezit přístupnost do věže v době nepřítomnosti kastelána. Také samotný objekt je mimo otevírací dobu hradu uzavíratelný. Posuvné paravny zabezpečí veškerá citlivá místa, především okenní otvory, a objekt je tak zabezpečen proti případnému vniku vandalů.

Za obsah této stránky zodpovídá: prof. Ing. arch. Akad. arch. Václav Girsa