Výstava ateliérových prací

Chráněné bydlení - Domov Naděje

Bc. Eliška Jindřichová

Anotace

Budova chráněného bydlení je součástí navrhovaného plánu pro přestavbu sídliště Nových Dvorů na jihu Prahy. Stavba je jednou z deseti budov bloku B02_07. Tento blok se skládá z budov různých funkcí, od rodinného bydlení přes co-working až po studentské byty. Chráněné bydlení s názvem Dům Naděje nabízí multifunkční využití pro osoby s mentálním či tělesným handicapem. Hlavním konceptem je průchod do vnitrobloku rozdělující stavbu ve dvou podlažích. Přízemí je navrženo formou prostorných místností určených pro skupinové terapie nebo workshopy s veřejností. Druhé patro je tvořeno menšími ordinacemi navrženými pro individuální terapie. Od třetího patra výš jsou byty různých dispozic. Celá budova je přizpůsobena bezbariérovému pohybu.

Za obsah této stránky zodpovídá: doc. Ing. arch. Jan Jakub Tesař, Ph.D.