Výstava ateliérových prací

Regulační plán Milovice - Mladá

Victoria Cheremnykh

Anotace

Regulační plán Milovice - Mladá navazuje na urbanisitckou studii a územní plán, zpracovaných v průběhu minulých semestrů. Regulační plán upřesnuje rozvoj nové zástavby v rozvojových plochách uzemí. Cílem je propojení předprostorů vyznamných veřejných budov, naměstí a vytvoření sportovní osy města.

Za obsah této stránky zodpovídá: doc. Ing. arch. Veronika Šindlerová, Ph.D.