Výstava ateliérových prací

Anotace

Našim cílem bylo pomocí množství jednotlivých zásahů různého rozsahu dosáhnout obecného zkvalitnění veřejných prostor v Charvátech. Zkvalitněním je míněno potlačení jeho nedostatků, vyzdvižení jeho silných stránek a vytvořením silného charakteru pomocí jednotných prvků mobiliáře, výsadbou dřevin či obecného rozvržení a organizace veřejných prostor. Slabé a silné stránky adresované naším projektem vychází ze SWOT analýzy a problémové mapy vytvářené celým týmem studentů zabývajícím se územím Charvát.

Za obsah této stránky zodpovídá: Ing. Vladimír Sitta