Výstava ateliérových prací

POLYFUNKČNÍ DŮM BUDĚJOVICKÁ

Bc. Markéta Pecnová

Anotace

Dvě křídla domu spojená komunikačním jádrem skrývají kryté atrium. Prostor oddělený od rušného okolí poskytuje průchod a propojuje dvě výškové úrovně terénu. Druhé nadzemní podlaží se je ve stejné úrovni jako terasa náměstí, se kterou je propojeno vysunutím konstrukce přes průchozí pasáž. Řešeno je pouze křídlo bližší Budějovickému náměstí. Dolní podlaží obsahují občanskou vybavenost a v horních se nachází kancelářské prostory. V křídle obráceném k náměstí se nachází víceúčelový sál (500 míst) se zkušebnami a administrativním zázemím. V přízemí sálu je restaurace. V druhém je zamýšlena knihovna a volnočasové centrum. Hmota budovy, která poskytuje v prosklené části průhled do atria, takto opticky rozšiřuje veřejný prostor. Plocha fasády je přerušena vystupujícím objemem sálu.

Za obsah této stránky zodpovídá: doc. Ing. arch. Petr Kordovský