Výstava ateliérových prací

Prague Green Station

Richard Mészáros

Anotace

Projekt Prague green station sa zaoberá dnes problematickým územím Hlavnej stanice a jej prilahľého okolia, prepojením západnej a východnej časti a taktiež dotvára urbánne bloky. Návrh pozostáva z premeny magistrály (ul. Wilsonova) na obchodný bulvár, dostavuje územie Vrchlického sadov a pomocou novej vstupnej budovy a zelenej strechy s parkom prepája západnú a východnú časť.

Za obsah této stránky zodpovídá: prof. Dr. Henri Hubertus Achten