Výstava ateliérových prací

(za)Zelenavá FHS

Bc. Kateřina Dvořáková

Anotace

Fakulta humanitních studií je obklopena městskou zelení, ta však prozatím nevyužívá svůj potenciál. Návrh (za)Zelenavá FHS se jej snaží ukázat a poskytnout tak studentům fakulty i těm ubytovaným na kolejích možnost trávit více času na čerstvém vzduchu. Ať už studiem, sportem, setkáváním se s přáteli či pořádáním akcí školních spolků. Každý přeci touží po svém kousku přírody.

Za obsah této stránky zodpovídá: Ing. Jitka Trevisan