Výstava ateliérových prací

Restaurace Obora - ZOO Praha

Bc. Samuel Maga

Anotace

Hmota budovy plombuje terén v místě stávajících terénních úprav. Dále formuji nový povrch - topografii ve formě trojdimenzionálně tvarované pochozí střechy s pobytovými schody jakožto vyhlídkou na Prahu a okolí. Jedná se o variaci na organickou tvorbu a to i bez použití křivek.

Za obsah této stránky zodpovídá: prof. Ing. arch. Zdeněk Fránek