Závěrečné práce

Kulturní centrum Balthasara Neumanna

Pazdziora Boleslav

Architektura a urbanismus, Bakalářská práce

Anotace

Tématem této bakalářské práce je návrh novostavby kulturního centra v historickém jádru města Cheb. Kulturní centrum bude obsahovat několik provozů – galerii, knihovnu, sál nebo kavárnu.

Za obsah této stránky zodpovídá: Ing. arch. Kateřina Rottová, Ph.D.