Výstava ateliérových prací

Akupunktura hřbitova - Charváty

Veronika Petrúšková

Anotace

Cieľom práce je revitalizácia cintorínu s jeho okolím. Návrh sa sústreďuje predovšetkým na vegetačné úpravy, ktoré majú zlepšiť mikroklimatické podmienky cintorínu či mobiliár, dlažbu a odkladacie priestory na nádoby. Jeho súčasťou sa má stať aj nové kolumbárium, ktoré preberá charakter okolitých záhrad a záhumienok, a to s cieľom odľahčiť ťaživú atmosféru miesta posledného odpočinku.

Za obsah této stránky zodpovídá: Ing. Vladimír Sitta