Výstava ateliérových prací

bytový dům u Botiče

Tereza Veverková

Ocenění

Anotace

Bytový dům u Botiče je součástí bloku čtyř bytových staveb situovaných na prostoru současného parkoviště vedle vršovického Ďolíčku. Nabízí dostupné bydlení, které se otevírá směrem k upravenému okolí Botiče. Výrazným prvkem je průřez dělící severní křídlo na dvě hmoty, díky kterému vzniká kromě usnadněného průchodu do vnitrobloku i polosoukromý prostor pro komunitní aktivity.

Za obsah této stránky zodpovídá: doc. Ing. arch. Petr Kordovský