Výstava ateliérových prací

Hotel Budějovická, obnova parteru DBK a nové Budějovické náměstí

Bc. David Kačírek

Anotace

Stavba byla od začátku navrhována jako nedílná součást náměstí, jejíž parter je otevřený do všech stran prostoru, jejž zaujímá a přirozeně navazuje na své okolí - Dům bytové kultury a ve studii pouze naznačené přerušované podloubí v rámci tří stran náměstí, jež by bylo tvořeno DBK, hotelem a administrativní budovou s aktivním parterem. Tvarosloví hotelu je bytostně založeno na syrovosti a okamžité čitelnosti konstrukce, v níž se nacházejí jednotlivé sektory provozů za rozměrnými skly i zvenčí zřetelné. Eliptické prvky v půdorysech, z nichž největší je propsán na fasádu, upomínají prostor kina DBK, jež bylo v původním stavu budovy na fasádě rovněž viditelné, a zároveň se mohou stát námětem (motivem) pro další formování přilehlého veřejného prostoru.

Za obsah této stránky zodpovídá: doc. Ing. arch. Petr Kordovský