Výstava ateliérových prací

Výbeh pre hyeny

Dorota Kováčová

Anotace

Nový výbeh pre hyeny v Zoo Dvůr Králové nad Labem mení svoju polohu, veľkosť a prostredie. Z pavilónu šeliem sa presunie do novej časti Juhozápadná Afrika, z pôvodných 700m2 sa rozrastie na 4500m2 a bude domovom pre jeden až dva klany hyen (3-6 jedincov). Bariéry medzi návštevníkmi a hyenami sú minimalizované, v mieste “polostrova“ je výbeh oddelený suchou priekopou, ktorá je zvieratám prístupná. V severnej časti sa nachádzajú pobytové schody, z ktorých návštevníci vidia hyeny v úrovní očí, čo navodzuje prirodzený rešpekt zo zvieraťa. Výbeh je pomocou terénnych úprav členený na niekoľko častí, vďaka čomu vznikajú rôzne zákutia pre hyeny a pozorovateľne pre návštevníkov. V západnej časti sa nachádza zázemie, kde okrem iného možno pozorovať tréning a kŕmenie hyen.

Za obsah této stránky zodpovídá: Ing. arch. Josef Mádr