Výstava ateliérových prací

Souvrství

Bc. Robert Rössler

Anotace

Souvrství zkoumá území severozápadní Opavy, mezi ulicí Krnovskou a řekou Opavou. Konkrétní zásahy poté směřuje do třech lokalit. Cílem návrhu je obnovit osvědčené a doplnit chybějící v kontextu historického vývoje i aktuálních potřeb, neboli město více zprostupnit, vyplnit vnitřní rezervy a ukázat možnosti rozvoje jednotlivých míst.

Za obsah této stránky zodpovídá: doc. Ing. arch. Boris Redčenkov