Výstava ateliérových prací

Anotace

Důležitost říční krajiny je v současné době již nesporná a říční krajina se stává častým tématem nejen v akademických kruzích, ale i v rámci široké veřejnosti. Neméně důležitá je však i říční krajina drobných vodních toků, o níž se tak často nemluví. Název VIABACH vznikl spojením slov Via (cesta) a Bach (německy potok), odkazuje na prostupnost krajiny podél vodních toků, která byla v historii zcela přirozená, neboť vodní toky představovaly přirozenou trasu pohybu pro faunu, flóru i pro člověka. Právě prostupnost podél vodního toku je jedním z hlavních témat projektu obnovy Srbického potoka. Projekt dále poukazuje na hodnotu zdejší říční krajiny a upozorňuje na problémy s nesprávným způsobem hospodaření v této oblasti. Návrh nabízí způsob, jak nalézt rovnováhu mezi krajinou a člověkem.

Za obsah této stránky zodpovídá: doc. Ing. Klára Salzmann, Ph.D.