Výstava ateliérových prací

Ocenění

Anotace

Návrh řeší koncepci udržitelného rozvoje Opavy. Hledání možností rozvoje bez nadbytečných expanzí do krajiny. Návrh řeší lokality jihu Opavy, orientačně vymezené ulicemi Olomoucká a Gudrichova. Jedná se o historické čtvrti v Předměstí a Kylešovicích, v jejichž stabilizované struktuře je navržená úprava veřejných prostranství a profilů ulic. Klíčové pro návrh je vytrasování zeleného prstence kolem města, který určuje hranice, v rámci kterých jsou vymezené nové rozvojové plochy. Podstatnou změnou prochází Vaškovo náměstí, které je pojáto jako nové lokální centrum. Výrazně proměnena ulice Otická díky vytvoření nové zástavby podél ulice.

Za obsah této stránky zodpovídá: doc. Ing. arch. Boris Redčenkov