Výstava ateliérových prací

Anotace

Celková koncepce návrhu vychází z hlavní myšlenky zeleného pásu s klíny. Zelené plochy pronikají do všech měřítek a plynule přecházejí z intravilanu do extravilanu. Návrh poskytuje bohaté množství nově vzniklých propojení. 1. území - zeminové dopravní propojení, nové obytné stavby, nové autobusové nádraží 2. území - nové soubory obytných staveb s předzahrádkami oddělené od železnice několika pásy stromořadí, návrh nového parku tvořený z velké části již existujícími stromy 3. území - jemné doplnění “prázdných” prostorů rodinnými domy, ve spodní části návrh počítá s různorodou řadou nových rodinných domů s mateřskou školou.

Za obsah této stránky zodpovídá: doc. Ing. arch. Boris Redčenkov