Závěrečné práce

Polyfunkční dům v Aspern Seestadt, Rakousko

Totušek Roman

Architektura a urbanismus, Bakalářská práce

Anotace

Žít společně. Chci znát své sousedy. Dům koncentrující pohledy, komunikaci, komunitu. Veřejný, přesto soukromý. Hlavní myšlenky domu, uplatňující se ve studentské knihovně v parteru, i bytové části. Dům půdorysného tvaru písmene U umožňuje koncentraci dějů ve vnitřním dvorku domu, který je odkloněn od hlavní ulice a stává se tedy soukromým. Funguje také jako hlediště, díky posedavým schodům, oddělujících dvůr od zbytku vnitrobloku. Pokud zasuneme regály a otevřeme dveře, stává se z knihovny jeviště. Oproti tomu veřejné náměstí napojené na hlavní ulici a pivovar. Děje, konfrontace, komunikace. Důležitým aspektem je nabídnout různé druhy prostorů. Umožnit člověku být sám, i součástí komunity. Knihovna, jenž je 1,6 metru zapuštěna pod úroveň terénu dává vzniknout vnitřnímu dvorku, který se díky výškovému rozdílu odděluje od zbytku vnitrobloku, přesto zůstává jedním prostorem. Uvnitř knihovny, kterou tvoří dvě patra, můžeme pracovat ve skupině i jednotlivě, odpočívat, bavit se s přáteli, opíjet se vědomostmi v Dionýsově sudu, ale hlavně, být součástí komunity. Bytový dům navazuje na tyto myšlenky díky pobytovým pavlačím a společným terasám, které nabízí mnoho druhů prostorů, veřejných či soukromých a dávají člověku možnost být součástí komunity. Vybízí člověka k zastavení se před tím, než zavře dveře od svého bytu.

Za obsah této stránky zodpovídá: Ing. arch. Kateřina Rottová, Ph.D.