Výstava ateliérových prací

Anotace

V rámci této práce jsem se zabývala návrhem lapače octomilek pro firmu Plastia. Hlavním omezením byla výrobní technologie – vstřikování plastů, kterou požadovala firma Plastia. Vstřikování plastů nedovoluje vytvářet tak komplexní tvary a objekty, jako například technologie 3D tisku, proto výsledný tvar musel být navržen tak, aby bylo možno lapač vyrobit. Při navrhování jsem zvažovala různé způsoby umístění lapače na octomilky, např.: závěsný na skříňku, volně stojící, nebo umístěný na květináči. Jako nejvhodnější možnost jsem vnímala umístění v rámci květináče, jelikož se dá past na octomilky lehce zamaskovat a nebude tak tolik na očích, nebo naopak může sloužit jako dekorace v květináči u rostliny (rostlina "rozkvete")

Za obsah této stránky zodpovídá: MgA. Filip Streit