Diplomové práce

Galerie a penzion, Tuchoměřice

Pospíšilík Jan

Architektura a urbanismus, Bakalářská práce

Anotace

Penzion Tuchoměřice, krátkodobé ubtování, pronájem prostor

Za obsah této stránky zodpovídá: doc. Ing. arch. Jan Jakub Tesař, Ph.D.