Výstava ateliérových prací

Polyfunkční soubor Nové Dvory

Petr Preis

Anotace

Cílem práce bylo navrhnout objekty polikliniky a sousedící administrativní budovy, které by esteticky i funkčně vymezily a oživily navazující veřejný prostor. Sjednocujícím prvkem obou staveb je stupňovitost. U administrativní budovy je na první pohled znatelná, u jejího souseda ji naopak najdeme uvnitř v podobě atria. Umístění a dispozice staveb reaguje na územní studii lokality od ateliéru UNIT architekti.

Za obsah této stránky zodpovídá: Ing. arch. Michal Juha