Výstava ateliérových prací

BYDLENÍ - PRÁCE - REKREACE

Albert Kulík, Matěj Ponka

Ocenění

Anotace

Návrh pracuje s pojetím domu jako města krátké vzdálenosti. Kromě bydlení, práce a rekreace propojuje také člověka s přírodou přímo v centru města. Multifunkční dům spojující bydlení, práci a rekreaci se nachází ve středu navrhovaného urbanismu na místech bývalé továrny Koh-i-noor. Prostorový koncept interiéru domu se od 2.NP otáčí kolem centrálního atria. Atrium nejen osvětluje prostor schodiště, ale zároveň přispívá k provětrávání celého domu. V letních měsících společně s osazenou zelení na fasádách také pomáhá ochlazovat budovu. Celkové navrhované řešení nabízí protiklad proti sterilnímu a neosobnímu městskému prostředí. Prostor vnitrobloku i fasády odráží proměny střídajících se ročních období a svým obyvatelům tak, překvapivě uprostřed města, nabízí větší sepětí s životem a časem.

Za obsah této stránky zodpovídá: doc. Ing. arch. Dalibor Hlaváček, Ph.D.