Výstava ateliérových prací

Ocenění

Anotace

Nový život, nové využití, nový smysl. V průmyslovém areálu, kde ještě nedávno probíhala textilní výroba, vyroste nová polyfunkční zástavba. Komplexy historických budov, které nám zanechaly předchozí generace, se promění v bydlení, kanceláře a prostory pro volný čas. Koncept urbanistického řešení areálu byl zpracován společně jako součást bakalářské práce jednotlivých studentů.

Za obsah této stránky zodpovídá: doc. Ing. arch. Dalibor Hlaváček, Ph.D.