Výstava ateliérových prací

Ovčí farma

Anna Volfová

Anotace

Ovčí farma, nacházející se v Krkonoších poblíž Vrbatova návrší, zahrnuje chov ovcí, výrobu ovčího sýra, ubytování pro osm hostů a bydlení farmáře. Vychází z tradičního tvaru krkonošské chalupy. Stavení leží ve strmén svahu, proto je jeho zadní část zakopána v terénu.

Za obsah této stránky zodpovídá: doc. Ing. arch. Petr Kordovský