Výstava ateliérových prací

Kam se ztrácí toku proud

Petra Janegová, Barbora Husáková

Anotace

V našem projektu jsme se zabývaly krajinou v okolí Sulovického a Dobrovízského potoka, která trpí v důsledku zemědělství nedostatkem vody. Z tohoto důvodu jsme v našem projektu mezi poli navrhovaly remízky a rozšíření zeleně podél potoků pro lepší retenci vody v půdě. Na území se tím zeleň komplexně propojila a vytvořila tím prostupná a krásná prostředí pro veřejnost. V našem návrhu vede několik pěších cest a cyklostezka, která kopíruje Sulovický potok a navazuje na okolí. Na těchto trasách jsme se snažily vytvořit příjemná jednotlivá místa, kde se budou lidé moci zastavit nebo si místo zvolit jako cíl procházky přírodou.

Za obsah této stránky zodpovídá: doc. Ing. Klára Salzmann, Ph.D.