Výstava ateliérových prací

Sportovní centrum Nové Dvory

Bc. Viktor Ondřich

Anotace

V Pražské části Nové Dvory je rozsáhlé území, na kterém se nic neděje a nic zde nestojí. Proto byl vytvořen urbanistický plán pro toto území, který se snažíme naplnit. Já jsem si vybral sportovní centrum na pozemku, který je poměrně dost svažitý. Vnitřní provoz je v budově, která je umístěná směrem k náměstí na nejvyšší části pozemku. S klesajícím svahem jsou zde umístěny venkovní hřiště.

Za obsah této stránky zodpovídá: Ing. arch. Michal Juha