Závěrečné práce

Trutnov - náměstí Republiky

Bc. Kateřina Stiehlová

Architektura a urbanismus, Magisterská diplomová práce

Anotace

Tématem práce je doplnění zástavby Vnitřního města v Trutnově a úprava veřejných prostranství s důrazem na lepší začlenění řeky Úpy do jejich systému. Práce se zabývá územím mezi kopcem a řekou, které je v současné době velmi nepřehledné. Hlavní prostorem je špatně uchopitelné náměstí Republiky. Cílem práce je vyřešit místo adekvátně jeho významu a vytvořit tak důstojný protiklad historickému Krakonošovu náměstí, které s náměstí Republiky spojuje rušná pěší zóna. Návrh se snaží vytvořit živé městské prostředí, které bude fungovat v průběhu celého dne a bude navazovat na historickou strukturu města. 

Za obsah této stránky zodpovídá: Ing. arch. Kateřina Rottová, Ph.D.