Výstava ateliérových prací

Proluka Na Františku

Štěpán Rozsíval

Anotace

V ateliéru profesora Lábuse jsme na nárožním pozemku na Starém Městě zpracovávali návrh bytového domu. Pozemek stojí na rozhraní dvou typů zástavby - ze severovýchodu parcela navazuje na středověkou nízkopodlažní zátavbu. Na jihozápad od zpracovávaného pozemku se rozprostírá zástavba spadající převážně do období 19. století. Navrhovaná hmota bytového domu se snaží přemostit zmíněné dva typy zástavby. Ve východní části je objekt vertikálně členěn s odkazem na úzkou středovkou parcelaci. Nároží je naopak zvýrazněno kompaktní hmotou, která oproti východní části vystupuje o podlaží výše, čímž odkazuje na výškovou hladinu zástavby novější. Východní část objektu sestává z osmi nadstandardních mezonetových bytů, v nárožní poloze je poté uplatněn schodišťový systém s celkem dvanácti byty.

Za obsah této stránky zodpovídá: prof. Ing. arch. Ladislav Lábus, Hon. FAIA