Výstava ateliérových prací

Školka v Radlicích

Bc. Vít Brus

Anotace

Koncepce školky v Praze Radlicích klade důraz na co největší propojení denního programu dětí s přírodou, kterou lesopark nabízí. Obrovské prosklené plochy, maximální variabilita, barevná neutrálnost jsou typickými znaky této školky.

Za obsah této stránky zodpovídá: doc. Ing. arch. Jan Jakub Tesař, Ph.D.