Výstava ateliérových prací

Cesta z města

Michaela Hasnedlová

Anotace

V historii byl Botič neboli Vinný potok důležitým pražským potokem, na jehož březích stávalo kolem třiceti mlýnů. Postupem času ztratil svoje využití a rostoucí zástavba spolu se strachem z povodní jej uzavřela do pevných vysokých zdí. Můj návrh usiluje o vrácení Botiče zpátky do hry. Na území od Nuslí po Hostivařskou přehradu navrhuji koncepci úprav a potenciálů Botiče. Výstupem je cesta, která plynule spojuje centrum Prahy s rekreační oblastí Hostivařské přehrady. Podél toku vznikají nové způsoby využití, charakterů a forem koryta a průtoku. Nakonec definuji i lokality vhodné k transformaci a způsob jejich využití.

Za obsah této stránky zodpovídá: Ing. arch. Tomáš Zmek