Diplomové práce

Hype

BcA. Dinh Le Duc

Design, Magisterská diplomová práce

Anotace

Tato diplomová práce se zabývá návrhem pracovního stolu. Stůl se skládá z ocelové konstrukce a dřevěných desek. Přidání desky z druhé strany vytváří sdílený prostor pro dalšího uživatele.

Za obsah této stránky zodpovídá: doc. Ing. arch. Jan Jakub Tesař, Ph.D.