Výstava ateliérových prací

Anotace

Zadáním letošního semestru bylo vybudovat domov pro seniory v atraktivní lokalitě Černošic na rozlehlém mírně svažitém pozemku, který je obklopen rodinnými vilovými domky. Mým návrhem je park, jehož součástí je kompozice několika tvarem jednoduchých budov o různých velikostech a funkcích. Soubor staveb zahrnuje ubytovací buňky pro pacienty a zaměstnance budovy, lékařské, společenské prostory a prostory pro stravování. Veškeré objekty komplexu jsou navzájem provázány bezbariérovou cestou, která není jen spojovacím prvkem, ale průchod po ní by měl být zároveň i zážitkem, jelikož nabízí různé zajímavé průchody a průhledy a je tak nepostradatelným prvkem celého návrhu.

Za obsah této stránky zodpovídá: doc. Ing. arch. Jan Jakub Tesař, Ph.D.