Výstava ateliérových prací

Anotace

Koncept urbanistického návrhu je rekreačná cesta začínajúca v okolí Třebovickej elektrárne, z ktorej sa územie rozvoľňuje do krajiny smerom na sever. Cesta od elektrárne má navrhnuté niekoľko stanovísk po celom území, pričom sa zastavuje v Turkovom lese, pri priemyselných parkoch, pri jazere, a pokračuje popri rieke smerom k Hlučínskemu štrkovisku. Z ťažkého priemyselného prostredia na juhu sa človek navrhovanou cestou dokáže dostať k novo navrhovaným zástavbám, a postupujúc smerom na sever sa z mestského prostredia dokáže vymaniť k nedotknutej krajine okolia Hlučínskeho štrkoviska. Návrh územia prepája existujúcu zástavbu a priemyselné parky, z ktorých sa všetko zachováva a nič nebúra. V území je navrhnutý rozsiahly krajinný ráz, ktorý sa tiahne popri rieke Opava pozdĺž celým územím.

Za obsah této stránky zodpovídá: Ing. arch. Jan Sedlák