Šatna je do odvolání v provozu každý všední den 7–13 h.

Výstava ateliérových prací

Bytový dům Elko - Nové Dvory

Michal Bindr

Anotace

Bytový dům Elko je součástí bloku navrhovaného v Nových Dvorech. Cílem návrhu je obnova zanedbané části města a využití jejího potenciálu. Objekt je situován v severní části bloku uprostřed zástavby. Koncept domu je navržen na půdorysu ve tvaru L a tak svojí částí zástavby zasahuje do vnitrobloku. Většina bytu je směřována do polosoukromého vnitrobloku, který je určen k relaxaci a zábavě, a tím je dosaženo klidného bydlení v budoucnu relativně rušné části města. Jelikož je dům ve svažitém terénu, vstupní část je situovaná v mezipatře mezi prvním podzemním a prvním nadzemním podlažím. Na fasádu je použita bílá omítka v kombinaci s hliníkovými černými rámy oken. Mým cílem bylo navrhnout bytový dům v budoucnu potencionální čtvrti města s různými velikostmi bytů pro neomezenou cílovou skupinu

Za obsah této stránky zodpovídá: doc. Ing. arch. Jan Jakub Tesař, Ph.D.