Šatna je do odvolání v provozu každý všední den 7–13 h.

Výstava ateliérových prací

Materská škola Nové Dvory

Adriána Maslíková

Anotace

Nová urbanistická zástavba Nové Dvory v Prahe 12 na stanici metra D vznikla v spolupráci s Pražskou developerskou spoločnosťou, a ponúka množstvo pozemkov k návrhu bytových stavieb, polyfunkčných domov či občianských objektov. Jedným z nich je aj materská škola. Návrh kopíruje prevýšenie terénu a teda škôlka leží na troch výškových úrovniach. Budovu tvorí 6 celkov reprezentujúcich samostatné celky s kapacitou 24 detí na oddelenie, a ďalej komunikáciu v podobe chodby, ktorá prepája oddelenia, a robí škôlku priechodnú. Zatiaľ čo chodba je jedno- podlažná a umožnuje prekonať prevýšenie pomocou schodísk a výťahu, oddelenia sú dvojpodlažné, kde na druhé - „spiace“ pod- lažie sa dostaneme pomocou točitého schodiska, v jednom z oddelení nájdeme schodisko trojramenné s demontovateľným výťahom.

Za obsah této stránky zodpovídá: Ing. arch. Michal Juha