Výstava ateliérových prací

Základná škola Nové Dvory

Bc. Lukáš Nechajev

Anotace

Návrh je zasadený do urbanistickej štúdie lokality Nové Dvory, v rámci ktorej sa plánuje aj výstavba základnej školy. Parcela sa nachádza na juhovýchode územia. V rámci parcely sa navrhuje aj škôlka. Škola hraničí s námestím svojim vstupným priestorom a tým rozširuje priestor verejný. Hmota budovy je zalomená a výškovo odstupňovaná, čím reaguje na zmenu výšky okolitej zástavby a svojou najvyššou časťou oddeľuje námestie od hlavnej cesty. 1.NP obsahuje vstupnú halu, vedenie školy, telocvičňu, jedáleň s kuchyňou (kt. varí aj pre susednú škôlku) a aulu. 1.PP sa skladá z technického a kuchynského zázemia. 2.NP je vyhradené pre 2 paralelky 1. stupňa a 3. pre 2 paralelky 2. stupňa. Na 4.NP sa nachádzajú špecializované učebne. Odstupňovaním hmoty vznikli 2 strešné terasy prístupné z 3.NP a 4.NP.

Za obsah této stránky zodpovídá: Ing. arch. Michal Juha