Výstava ateliérových prací

Základní škola Všenory - 1. stupeň

Bc. Evdokia Podobryaeva

Anotace

Jedná se o návrh základní školy ve Všenorech. Pozemek je poměrně malý a při tom je svažitý - výškový rozdíl je kolem 8 metrů. Představěný proekt je založen na koncepci rozdělení budovy školy do dvou hmot. Návrh je ovlivněn svahem terénu pozemku, hlavní vstup je umístěn na horní úrovni, ale škola je také přistupná i zdolu. Hlavní hmota by měla sloužit pro bežný každodenní provoz školy, má centrální uspořadaní, uprostřed je umistěn atrium se světlíkem. Vedlejší hmota se sestává z tělocvičny, jídelny a jejich provozu. Hmoty jsou propojené skleněným krčkem. Jídelna a tělocvična jsou také přistupné zvlašť, teda se dají využívat ne jenom žáky školy, ale i občany města. Pozemek kolem školy je uspořadan terasami, v západní části pozemku jsou velké schody, které by se dálo využít jako hlediště.

Za obsah této stránky zodpovídá: prof. Ing. arch. Ladislav Lábus, Hon. FAIA