Výstava ateliérových prací

Turistická ubytovňa Jestřábky

Bc. Mária Adriána Lavková

Anotace

Navrhnutá ubytovňa poskytuje ubytovanie pre turistov v Krkonoších. Situovaná je neďaleko miesta bývalých Jestřábích bud. Návrh vrstevnicovo kopíruje terén, čím minimálne narúša okolie, do ktorého je zasadený. Dominantou návrhu je vikier, kde sa nachádza vyhliadka s pohľadom na krajinu pod horami. Taktiež spoločenská miestnosť na prízemí s juhozápadnou orientáciou poskytuje návštevníkom možnosť pozorovať okolie a cítiť sa jeho súčasťou. Dispozičné riešenie ponúka komfortné apartmánové ubytovanie s východnou a západnou orientáciou, ale aj spoločnú nocľaháreň.

Za obsah této stránky zodpovídá: doc. Ing. arch. Petr Kordovský