Šatna je do odvolání v provozu každý všední den 7–13 h.

Výstava ateliérových prací

V oku dálnice

Bc. Pavlína Hudcová

Anotace

Návrh prozkoumává rekreační potenciál dálnice a jejího okolí. Vhodným napojením na pěší okruhy v okolí sídel lze zpřístupnit dosud zapovězené plochy. Liniová stavba s doprovodnou zelení představuje také potenciál pro vedení cyklotrasy a konstrukce mostu přístřešek a možnosti k zobytnění. Současně se ale zaobírá územím jako celkem – propojenosti sídel, rozvoji zelené infrastruktury a navrácení členitosti do zemědělské krajiny.

Za obsah této stránky zodpovídá: Ing. Vladimír Sitta