Výstava ateliérových prací

BYTOVÉ DOMY JOSEFOVSKÉ JÍZDÁRNY

Petr Kulhan

Anotace

Pevnostní město Josefov ve své době vzniku jako pevnost obstál, avšak v dnešní době jako město zanedbává. Mým zadáním není pouze přispět Josefovu bydlením, ale také osvobodit uzavřený prostor. Josefovskou Jízdárnu odděluji a umožňuji jí fungovat jako multifunkční halový prostor. Na zbytku území navrhuji soustavu bytových domů s podzemním parkováním. Bytové domy Josefovské Jízdárny přinesou městu nejen Jízdárnu ale také 35 nových bytů v moderním rázu.

Za obsah této stránky zodpovídá: Ing. arch. Josef Mádr