Šatna je do odvolání v provozu každý všední den 7–13 h.

Výstava ateliérových prací

(NE)ZASTAVUJ LIPNO - PŘEDNÍ, ZADNÍ

Zuzana Ottová

Anotace

Přední Výtoň leží na pravém břehu Lipenské nádrže a jedná se o malebnou vesničku umístěnou v CHKO Šumava. Její umístění na pravém břehu jako kdyby ji předurčilo k poklidnému a harmonickému životu v sepětí s přírodou. V roce 1958 však došlo k výstavbě Lipenské nádrže, která významnou měrou ovlivňuje své okolí doteď. Rekreace a turismus, které se s vodní nádrží Lipno pojí, přispívají k rozvoji obrovských rekreačních areálů a přílivu návštěvníků chráněných oblastí. Jak před zástavbou ochránit hodnotné přírodní lokality, které se v okolí Přední Výtoně nachází? Jak zamezit ztrátě místní identity? A jak udělat z této oblasti místo, které bude příjemné pro život jak místním usedlíkům, dočasným návštevníkům, tak i přírodě? Nalezení odpovědí na tyto otázky bylo cílem tohoto ateliérového projektu.

Za obsah této stránky zodpovídá: doc. Ing. Klára Salzmann, Ph.D.