Výstava ateliérových prací

Základní škola Nové Dvory

Olga Saprynskaya

Anotace

Řešený pozemek se nachází v jižní části řešeného území Nové Dvory. Prostorově stavba sestává z třech bloků propojených chodbami. Při návrhu se kladl důraz na komfort při užívaní stavby. Jsou tu navržené vnitřní a venkovní prostory pro trávení času mimo výuku a nebo i v rámci výuky. Konstrukčně se jedná o železobetonovou konstrukci, s použitím dřeva a kovů na fasádě a u vnitřních konstrukcí.

Za obsah této stránky zodpovídá: Ing. arch. Michal Juha