Výstava ateliérových prací

BRÁNA DOLŮ DO DOLU

Adam Kurka

Anotace

Návrh vychází z druhé fáze naší vize, kdy povrchový hnědouhelný velkolom Bílina je stále pro veřejnost uzavřen, probíhají v něm přirozené ozdravné sukcesní procesy a stabilizace terénu. Z důvodu ukončené těžby uhlí již postupně pozbývají svých původních funkcí velké průmyslové areály, které je třeba transformovat pro funkce nové či inovovat jejich stávající technologie.Záměrem návrhu je zlepšení prostupnosti krajiny pro člověka a faunu, zpomalení odtoku vody z krajiny a její čištění, rozšíření druhové rozmanitosti. Dále pak je to také připomenutí místní historické stopy, znovuvyužití průmyslových areálů a infrastuktury apříprava na III. fázi revitalizace lomu a jeho otevření.

Za obsah této stránky zodpovídá: doc. Ing. Klára Salzmann, Ph.D.