Výstava ateliérových prací

Anotace

Moonwalk je polohovatelná lampa, pohyb je umožněn mechanismem kolíčku. Při lehkém sevření je možné lampou otáčet a posouvat ji po dráze tyče. Může svítit několik hodin i bez zapojení do sítě. Stínidlo lze ze stojánku vyjmout a použít jako ambientní osvětlení.

Za obsah této stránky zodpovídá: doc. MgA. René Šulc